Anslagstavla

Det här är Olofströms kommuns officiella anslagstavla som från och med den 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i Kommunhuset i Olofström.

På anslagstavlan hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll och fullmäktiges sammanträden. Du kan även ta del av handlingar och protokoll från kommunens olika nämnder genom att följa de länkar som du hittar under varje anslag.

Överklaga ett beslut

Det kan vara möjligt att överklaga kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Möjligheten att överklaga gäller i tre veckor från den dag protokollet tillkännages.

Hur du överklagar ett beslut

Tillkännagivanden

Senast uppdaterad: 16 februari 2018