Ekeryds förskola

Ekeryds förskola är en centralt belägen förskola med nära till mycket. Vi har bland annat nära till skogen, biblioteket, den stora lekplatsen och även nära till att besöka brandstationen.

Vi har en rik utemiljö som erbjuder många utmaningar för barnen, bland annat möjligheter till klättra, cykla, gunga med mera. Vi har även i dagsläget öppnat grindarna mellan gårdarna då de olika gårdarna erbjuder olika aktiviteter samt att det ger möjlighet för bland annat syskon att leka tillsammans och då barn lär av varandra anser vi det är viktigt att alla får chansen att vistas tillsammans. Vi har ett gemensamt tänk på Ekeryd: En förskola- allas barn! vilket innebär att vi samarbetar över avdelningarna och har i dagsläget startat en process om hur vi kan samarbeta ännu mer. Ekeryds förskola är en mångkulturell och flerspråkig förskola vilket innebär att vi lägger stort fokus på språkutveckling och normer och värden för att skapa tolerans och alla människors lika värde.

Våra avdelningar

  • Regnbågen 1-3 års avdelning – Kontakt tel: 0454-936 29
  • Solstrålen 1-3 års avdelning – Kontakt tel: 0454-936 28
  • Stjärnan 1-3 års avdelning – Kontakt tel: 0454-936 15
  • Månen/Dygnet runt 1-5 års avdelning - Kontakt tel: 0454-935 33
  • Apelsinen 3-5 års avdelning – Kontakt tel: 0454-935 09
  • Jordgubben 3-5 års avdelning – Kontakt tel: 0454-935 06
  • Kotten 3-5 års avdelning – Kontakt tel: 0454-935 59
  • Kärnan 3-5 års avdelning – Kontakt tel: 0454-935 04

 

Samrådsprotokoll för 2017 finns under Brännaregårdsskolan Datum
Protokoll 2016-10-26
Protokoll 2016-03-09

Senast uppdaterad: 05 oktober 2017