Barn- och vuxenenhetens fokusgrupp

Självklart arbetar vi under sekretess/tystnadsplikt.                  

Att vara förälder är inte alltid så lätt. När behovet av föräldrastöd finns välkomnar vi dig och din familj till oss i Fokusgruppen. Vi erbjuder bland annat:

  • Samtal
  • Gränssättning
  • Struktur i vardagen
  • Praktisk hjälp

Art
En metod för at ge aggressiva barn och ungdomar sociala alternativ. Metoden bygger på tre fristående men kompletterande delar: 

  • social färdighetsträning 
  • ilskekontrollträning
  • moralträning

Programmet genomförs 3 gånger i veckan i 10 veckor. Syftet är främst att deltagarna ska träna in nya och mera positiva sätt att lösa olika svåra situationer utan att behöva använda aggressivitet, våld eller hot.

Cope
Syftet med COPE är att ge föräldrar verktyg för att förstå och bemöta sitt/sina barn. Samt stärka de vuxna runt barnet i deras föräldraskap. Ett annat syfte är att förbättra samspelet inom familjen samt skapa ett nätverk mellan vuxna.

Kris- och råd samtal
För barn och tonåringar som lever med våld i familjen. Du är inte ensam om din situation. Samtalen är kostnadsfria och vi arbetar efter Rädda Barnens modell ”Trappan” syftet med samtalen är:

  • Att du får möjlighet att prata med någon vuxen om det svåra du varit med om.
  • Att du får hjälp med att förstå dina tankar, känslor och reaktioner som är vanliga när man bevittnat våld.

Fenixgruppen/läger
För dig som är barn eller tonåring och lever i en bråkig hemmiljö, har förälder/föräldrar eller nära anhörig som du är orolig för på grund av alkohol, droger eller psykisk ohälsa. Vi erbjuder dig att vara med i en grupp där du träffar jämnåriga i samma situation.

Re-pulse
Är ett impulsträningsprogram som genomförs enskilt och lägger fokus på sambandet mellan tanke, känsla och beteende. Re-pulse vänder sig till barn såväl som till vuxna som har problem att styra sina impulser. Programmet genomförs under 10 veckor, en gång i veckan.

Hap
Är en samtalsserie för individer som missbrukar cannabinoider. Samtalen är uppbyggda på en struktur av 18 samtal. Abstinensperioden som sträcker sig över 6 veckor får du hjälp med att reflektera över de medicinska, psykologiska och sociala faserna. Behandlingen bygger på att förstå cannabinoidernas försämring av tankefunktioner som du använder för att lösa vardagliga problem.

Senast uppdaterad: 12 april 2018