Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete

Folkhälsa – se kommunens Välfärdsprogram. Programmet beskriver organisation, mål och arbetssätt för en god folkhälsa och brottsförebyggande insatser i Olofströms kommun under mandatperioden 2011-2014. VÄLFÄRDSRÅDET har det övergripande ansvaret för att arbetet sker i enlighet med programmet.

Senast uppdaterad: 17 maj 2017