Fritid för alla

Fritid för alla

Hos oss finns två fritidskonsulenter med varsitt ansvar, en för funktionsnedsatta och en för seniorer. Fritidskonsulenterna samverkar med övriga förvaltningar, föreningsliv, studieförbund och organisationer mot målet en rik och aktiv fritid - för alla. 

Det finns möjlighet att boka fritidsrådgivning hos fritidskonsulenten för att diskuterar fritid och aktiviteter utifrån sina egna behov, förutsättningar och intressen. Den som vill kan även få information om aktiviteter och arrangemang hemskickad via mail eller post. Hör av dig om du vill få information och på vilket sätt genom att kontakta din fritidskonsulent.

Senast uppdaterad: 19 februari 2018