Fritidskonsulenter

Som fritidskonsulent arbetar vi för tillgänglighet och med att skapa nätverk kring fritid för dig ”i behov av särskilt stöd”. 
Du är välkommen att höra av dig eller besöka oss.

                             

Fritidskonsulent - Funktionsnedsatta                                    Fritidskonsulent - Seniorer       
Lena Nilsson                                                                                  Helena Oinas Wihlborg   

                                                                                                         Äntligen Fredag – Högläsning på biblioteket
                                                                                                   
                                                                                        

                                                                                                        Sittgympa- Vi tränar rörlighet och balans Folkets Hus/Klockrike 
                                                                                                     

                                                                                                        Bingopromenad Södra Sund

Senast uppdaterad: 06 december 2017