Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning eller någon form av psykisk ohälsa så är du välkommen till oss på Socialförvaltningens Funktionsstöd. Här hittar du information om hur du ansöker om stöd och vad vi kan hjälpa till med.

Vad är en funktionsnedsättning?

Att ha en funktionsnedsättning eller en psykisk ohälsa innebär att du på grund av skada
eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta
i samhället. En funktionsnedsättning kan till exexempel vara:

  • begåvningsmässigt(utvecklingsstörning)
  • psykiskt(till exempel tvångssyndrom, ångest)
  • neuropsykiatriskt(till exempel ADHD, Aspergers syndrom)
  • fysiskt eller medicinskt (till exempel synskada, rörelsehinder, svår epilepsi)

Du bestämmer själv vilken hjälp du vill ansöka om. Om du har en god man eller förmyndare kan denne hjälpa dig att söka.

Hur gör jag för att ansöka?

Du gör din ansökan till en LSS-handläggare på ansökningsblankett eller telefon, se mer under kontakt.
 

Senast uppdaterad: 17 maj 2018