Giftfri förskola

Vi omges ständigt av olika kemikalier i vår vardag och en del av dem är skadliga för oss. Känsligast är barnen som dessutom gärna smakar och känner på saker. Eftersom vi ständigt utsätts för många olika ämnen kan även små mängder av ett enskilt ämne ställa till skada. Detta brukar kallas för cocktaileffekten.

Olofströms kommun har tagit fram en handlingsplan för att göra förskolorna fria från skadliga kemikalier. Handlingsplanen antogs av Kommunstyrelsen den 8 december 2015 och innehåller åtgärder inom flera olika områden. Att rensa bort dåliga leksaker är ett av dessa områden – men även byggnaderna och utemiljön på förskolorna omfattas av handlingsplanen.

På en förskola finns det massor av leksaker och andra föremål. En del är dåliga leksaker eftersom de innehåller ämnen som kan vara farliga. Lagstiftningen för leksaker har skärpts och nya leksaker är därför ofta bättre än äldre. Saker som inte är avsedda att vara leksaker omfattas inte av lagstiftningen och platsar inte i leksakslådan. Dåliga leksaker och andra olämpliga föremål rensas nu ut på kommunens förskolor och när nytt köps in är det viktigt att göra kloka val.

Senast uppdaterad: 27 juni 2017