Grundskola

Grundskola

I Olofströms kommun finns det två låg- och mellanstadieskolor i tätorten. Det finns också låg- och mellanstadieskolor i samhällena Jämshög och Kyrkhult samt lågstadieskola i Gränum. Högavångsskolan är kommunens högstadieskola. I Olofströms kommun finns för närvarande inga friskolor. 

Grundskola 1-6

Grundskola 1- 9

Till den obligatoriska skolan räknas bl.a. Grundskolan åk 1- 9. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.   

Grundskola 7-9

Se Högavångskolan

 

Välkommen till ett nytt spännande läsår!

GRUNDSKOLAN

Tidigare elever och 6-åringar har fått information via sin skola.

Åk 1-6              Brännaregårdsskolan och Vilboken, starttid kl:08:15. Jämshög, Gränum och Kyrkhult starttid kl:08:00

Åk 7-9              Högavångsskolan: Åk 7 samlas i aulan kl 8.15 åk 8 och 9 i sina hemrum.

Musikskolan    Startar med upprop för högstadiet i Högavångsskolans aula kl 9.00 onsdag 23 augusti. För låg och mellanstadiet sker inget upprop utan musiklärarna tar kontakt med lärarna på respektive skola.

Övriga frågor om skolstarten besvaras av respektive skolexpedition.

SKOLLUNCH

Serveras på alla skolor.

FÖRSÄKRING

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla elever.

Information om försäkring finns på kommunens hemsida www.olofstrom.se sök försäkring så kommer aktuell sida fram. 

OBS! Detta är ingen heltäckande försäkring.

 

Senast uppdaterad: 17 augusti 2017