Grundskola

Grundskola

I Olofströms kommun finns det två låg- och mellanstadieskolor i tätorten samt en lågstadieskola. Det finns också låg- och mellanstadieskolor i samhällena Jämshög och Kyrkhult samt lågstadieskola i Vilshult och Gränum. Högavångsskolan är kommunens högstadieskola. I Olofströms kommun finns för närvarande inga friskolor. 

Grundskola 1-6

Grundskola 1- 9

Till den obligatoriska skolan räknas bl.a. Grundskolan åk 1- 9. Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.   

Grundskola 7-9

Se Högavångskolan

Senast uppdaterad: 04 januari 2017