Jämshögs fritidshem

I Jämshög finns det två avdelningar för fritidshem; Rödhults fritidshem och Smedjans fritidshem.

Smedjans fritidshem kontakt: tel: 0454-936 45
Rödhults fritidshem kontakt: tel: 0454-936 41

Ett fritidshem ska erbjuda barnen en meningsfull fritid, ge stöd i barns utveckling och förena omsorg och pedagogik. I leken tillsammans med kompisar lär sig barnen lösa problem och hantera information. De får pröva sin fysiska, psykiska och sociala kompetens i gruppen.
Fritidshemmet arbetar med normer/värden och jämställdhet. Barnen får lära sig ta ansvar och vara delaktiga i olika beslut som gäller deras fritid. Samarbete med hemmet är viktigt även när barnen har blivit lite äldre.

Senast uppdaterad: 16 maj 2017