Protokoll

Det går också att se kommunfullmäktiges möte i efterhand, se under Webb-tvSamtliga protokoll är i pdf-format. 
 

Protokoll kommunfullmäktige 2017 Datum
Protokoll 2017-11-27
Protokoll 2017-10-23
Protokoll 2017-09-11
Protokoll 2017-06-26
Protokoll 2017-04-24
Protokoll 2017-03-27
Protokoll 2017-02-13

 

Protokoll kommunfullmäktige 2016 Datum
Protokoll 2016-02-15
Protokoll  2016-03-21
Protokoll 2016-04-18
Protokoll 2016-06-20
Protokoll 2016-10-24
Protokoll 2016-11-28

Senast uppdaterad: 04 december 2017