Kommunala förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen

Kommunchef: Iréne Robertsson tel: 0454- 931 15
Administrativ chef: Anna-Karin Johansen tel: 0454-932 12 

Samhällsutvecklingschef:  Vakant

Kost och städchef: Agneta Sundqvist tel:0454-932 93

Personalchef: Johanna Spånér, tel: 0454-932 77

Ekonomichef: Karl Andrae tel: 0454-931 97

IT-chef: Fredrik Anderberg tel: 0454-931 70
Besöksadress: Östra Storgatan 5


Kultur och Fritidsförvaltningen

Förvaltningschef: Joanna Holden tel: 0454-936 04
Besöksadress: Östra Storgatan 24


Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef: Ingegerd Carlsson tel: 0454-932 45
Besöksadress: Östra Storgatan 5


Socialförvaltningen

Socialchef: Camilla Munther tel: 0454-931 98
Besöksadress: Östra Storgatan 38

Senast uppdaterad: 17 oktober 2017