Kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara en medmänniska för att bland annat minska social isolering. Många människor med stora funktionshinder har få kontakter vid sidan av sina anhöriga, de bor ensamma, saknar arbete och har ingen att umgås med på fritiden. Kontaktpersonen kan underlätta för dem att leva ett självständigt liv och komma ut och träffa människor. Ibland kan insatsen ges av en familj, så kallad stödfamilj.

Senast uppdaterad: 30 april 2018