KSAU

KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Reglemente för kommunstyrelsen, KS
2013-10-28 KF § 69

Utskott
15 §
Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott och ett personalutskott. Kommunstyrelsen kan besluta att ytterligare utskott ska inrättas.
Personalutskottet ska bereda och lämna förslag avseende övergripande personalpolicy- och organisationsfrågor samt besluta i personalfrågor enligt kommunstyrelsens delegation.
Övriga ärenden som ska behandlas av kommunstyrelsen bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet är tillika krisledningsnämnd.
Arbetsutskottet och personalutskottet har vardera fem ledamöter och fem ersättare

Sammanträdesdagar 2017

Tisdagar kl. 08.30

 • 16 januari
 • 6 februari
 • 13 februari (årsredovisning)
 • 13 mars
 • 20 mars
 • 24 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 14 augusti
 • 4 september
 • 18 september
 • 2 oktober (delår)
 • 16 oktober (budget)
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 4 december

Senast uppdaterad: 21 december 2017