Kyrkhults skola

Kyrkhults skola ligger i en fantastisk miljö med närhet till skog och sjö, som vi tar vara på i vår verksamhet med mycket utevistelse i form av lek, rörelse och promenader. 

Besöksadress: Olofströmsvägen 23, Kyrkhult 
Postadress: Box 304, 293 24 Olofström 

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017