Medborgarundersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 263 av landets 290 kommuner deltagit. 

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens medborgare ser på sin kommun. I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • kommunen som en plats att bo och leva i (s.k. Nöjd-Region-Index)
  • kommunens verksamhet (s.k. Nöjd-Medborgar-Index)
  • inflytandet de har på kommunens verksamheter och beslut (s.k. Nöjd-Inflytande-Index).

I Olofströms kommun genomförs undersökningen varje år på våren. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågas och undersökningen finns även på engelska, finska, spanska och arabiska. Resultatet används bland annat som uppföljning utav kommunens koncernövergripande mål Barnen i centrum och Nära till allt. Redovisning av de senaste tre årens resultat från medborgarundersökningarna kan läsas i följande rapporter:

Redovisning 2016 års medborgarundersökning
Redovisning 2015 års medborgarundersökning
Redovisning 2014 års medborgarundersökning

Senast uppdaterad: 01 september 2016