Ny i Sverige

Ny i Sverige

Migrationsverket har ansvar för människor som söker asyl i Sverige.
I Olofströms kommun har Migrationsverket lägenhetsboenden för asylsökande i Olofström och i Vilshult. En asylsökande kan även välja att bo hos släktingar eller bekanta som är bosatta i kommunen.

Olofströms kommun har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. De flesta bor på något av de boenden som Cura Individutveckling driver, bland annat Cura Boda i Jämshög. Barn under 15 år placeras i familjehem. Kommunen ansvarar för att barnens behov av boende och omsorg tillgodoses samt att det utses en god man till alla barn.

Den nya lagen som trädde i kraft 20 juli 2016 innebär att asylsökande endast kan få tillfälliga uppehållstillstånd. Den som är flykting enligt FN-konventionen kan få ett tillstånd på tre år och den som anses som alternativt skyddsbehövande enligt EU:s gemensamma regler kan få ett tillstånd på 13 månader. Lagen begränsar även möjligheten till familjeåterförening.

När man får asyl och därmed uppehållstillstånd kan man bosätta sig var som helst i Sverige. Enligt den nya bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 måste alla kommuner i Sverige ta ett gemensamt ansvar för bosättning av nyanlända. De anvisade platserna i kommunerna räcker inte till alla som får uppehållstillstånd utan det är många som måste hitta bostad på egen hand. Bristen på bostäder är idag ett stort problem för flera grupper i samhället och bland annat för nyanlända.

Olofströms kommun har ett relativt stort antal inflyttade som själva hittar bostad och det är en av anledningarna till att Olofström inte behöver erbjuda några anvisade platser under 2018 precis som under de två föregående åren. 

Ny i Olofström

En nyanländ är en person som får uppehållstillstånd av flyktingskäl eller bedöms som alternativt skyddsbehövande och omfattas av lagen om etableringsinsatser.

Arbetsförmedlingen har ansvar för etableringen av nyanlända som bosätter sig i kommunen samt deras anhöriga. Alla vuxna från 20 år får en etableringsplan med aktiviteter på heltid under 24 månader och rätt till etableringsersättning från Försäkringskassan. I etableringsplanen ingår svenska för invandrare, SFI, samhällsorientering samt yrkesförberedande aktiviteter. 

Kommunen har ansvar för mottagandet av inflyttade personer och ger råd och stöd inom det sociala området. Kommunen ansvarar också för förskola, skola och vuxenutbildning. Även asylsökande barn och ungdomar har rätt till allmän förskola 3-5 år samt grund- och gymnasieskola till och med 18 år.

Integrationsarbetet i Olofström bedrivs i samarbete mellan kommunens olika förvaltningar såväl som med andra aktörer i samhället.
I kommunens integrationspolicy finns riktlinjer för kommunens långsiktiga integrationsarbete.

Kontakta receptionen i kommunhuset. för vägledning om hjälp och stöd.
Adress: Östra Storgatan 5
Öppettider: 
07.30 - 16.15 måndag, tisdag, onsdag och torsdag
07.30 - 15 fredag 
Lunchstängt:
12 - 13 

Senast uppdaterad: 20 december 2017