Olofströms kvinnojour

Olofströms kvinnojour är en politisk och religiös obunden ideell förening som arbetar under tystnadsplikt. Hos oss kan du söka hjälp anonymt. Samtal, stöd och rådgivning är kostnadsfritt. Här arbetar endast kvinnor. 

Olofströms kvinnojour arbetar i feministisk anda för kvinnors ökade rättigheter i samhället, mot mäns våld och förtryck mot kvinnor och barn. Vi finns till för att hjälpa och stödja kvinnor och barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp, psykiskt och/eller fysiskt våld eller som på annat sätt blivit hotade eller förnedrande. 

Olofströms kvinnojour hjälper till med råd och stöd till misshandlade kvinnor samt barn och anhöriga. Vi följer med som stöd vid t.ex. polisförhör, läkarbesök och rättegång. Vi kan erbjuda hemligt boende för kvinna och eventuella barn i akuta situationer. 

Ni kan nå oss dygnet runt på vår jourtelefon 0454-406 98 
Ni kan skicka e-post till oss på  olofstromkvinnojour@roks.se

Hör gärna av er om ni behöver stöd, hjälp, eller bara vill prata! 

Senast uppdaterad: 20 april 2015