Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorienteringen är på minst 60 timmar och ska vara på modersmålet, om det är möjligt. Olofströms kommun samarbetar med övriga kommuner i Blekinge samt med Tingsryd om samhällsorientering.

De anställda samhällskommunikatörerna är personer med lång erfarenhet från Sverige och god kunskap i svenska. De har samma modersmål och kulturella bakgrund som många av de nyanlända som har rätt att delta i samhällsorienteringen.

Utbildningen innehåller åtta olika områden:

1. Att komma till Sverige.
2. Att bo i Sverige.
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
4. Individens rättigheter och skyldigheter.
5. Bilda familj och leva med barn i Sverige.
6. Att påverka i Sverige.
7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
8. Att åldras i Sverige.

I samhällsorienteringen ingår även hälsoinformation som bland annat tar upp

- egenvård
- migration och hälsa
- kvinnlig och manlig hälsa
- mödra- och barnhälsovård
- kost och motion samt
- sjukvårdssystemet i Sverige.

Senast uppdaterad: 25 september 2015