SFI

SFI

Välkommen till svenskundervisning för invandrare - SFI

Målet med SFI är att du ska få en grund i svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. 
Din utbildning planeras utifrån dina tidigare kunskaper och enligt dina förutsättningar och behov.
Du använder dator och surfplatta som hjälpmedel i språkinlärningen. 
Undervisningen är gratis och du får låna läroböcker. 

Du kan läsa på SFI i Olofström om du:

  • har ett annat modersmål än svenska
  • har uppehållstillstånd
  • är folkbokförd i Olofströms kommun
  • är över 16 år


När kan jag läsa?
På SFI kan du läsa dagtid ca 15 timmar i veckan. Då följer du en grupp som passar din nivå. 

Arbetar du, kan du läsa kvällstid en gång i veckan. Kontakta skolan för mer information. 

Vilka kurser finns det på SFI?
På SFI kan du läsa du en eller flera kurser, A-D. Alla kurser följer en nationell kursplan. Kursplanen finns även på olika språk.

Vilka kurser som du ska läsa beror på dina tidigare kunskaper, dina förutsättningar, behov och vilket mål du har.

Får man betyg?
Du kan få betyg efter kurs A, B, C och D. I kurs B, C och D är det obligatoriskt att göra ett nationellt slutprov som är en del av lärarens bedömning av dina kunskaper. 

Här kan du se en film om Svenskundervisning för invandrare! 

 

Väntar du på att få börja på SFI?
Under relaterade länkar hittar du några olika hemsidor där du kan börja träna svenska!

 

Senast uppdaterad: 20 februari 2018