Stöd till barn och vuxna

Stöd till barn och vuxna

Barn- och vuxenenheten gör utredningar för att kunna göra en analys av barns- och vuxnas behov. Utredningar kan leda fram till olika insatser/åtgärder som beviljas utifrån socialtjänstlagen.

Barn som far illa
Ett övergrepp kan till exempel vara barnmisshandel eller sexuella övergrepp. Det finns de barn som växer upp med föräldrar som inte klarar av att ta hand om sina barn av olika orsaker. Bland annat kan föräldern lida av en psykisk sjukdom eller ett missbruk. I Sverige är det kommunernas socialtjänst som har det yttersta ansvaret för alla barn och ungdomar, och som ska ge stöd och hjälp till barn och familjer som på olika sätt har det svårt.

Konsultation
Anmälan kan också ske efter konsultation med personal på avdelningen. Ring i så fall barn- och vuxenenheten och beskriv din oro för barnet sedan tas beslut om anmälan. En konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas. Detta kan både privatpersoner och myndigheter göra.

Barn- och vuxenenheten har startat jourtelefon på dagstid mellan kl. 07.30-16.15 på vardagar förutom lunch mellan kl. 12.00-13.00.
När du ringer telefonnumret så är det alltid en handläggare som svarar på akuta frågor och anmälningar. Telefonnumret är 0454-93 300. Kvällar och helger når du vår socialjour via 112.

Socialsekreterare på barn- och vuxenenheten har telefontid:  

  • måndag kl. 08.30-09.30
  • tisdag kl. 08.30-09.30
  • onsdag kl. 13.00-14.00
  • torsdag kl. 08.30-09.30
  • fredag kl. 08.30-09.30                                                 

 Du kommer i kontakt med socialsekreterare via socialkontorets reception. 

Senast uppdaterad: 03 november 2017