Trädgårdshjälp

Allmänheten kan beställa trädgårdshjälp m.m. enligt fastställd taxa

Avgift
Trädgårdshjälp/snöskottning 150 kr/timme och person (150) 
Borrtransport av trädgårdsavfall 50-200 kr/tillfälle (50-200) i samband med trädgårdshjälp (avståndsberoende)

Denna hjälp utförs i mån av tid och resurser, ingen begränsning till vem.

Senast uppdaterad: 12 juli 2016