Välfärdsrådet

 

Välfärdsrådet har det övergripande ansvaret för arbete med folkhälsa och brottsförebyggande frågor. I Välfärdsrådet sitter representanter från kommun och landsting, såväl politiker som tjänstemän, samt andra aktörer som kommunen samverkar med - exempelvis polis, räddningstjänsten och kvinnojuren. Välfärdsrådet hanterar ärenden inom folkhälsa och brottsförebyggande frågor som berör samtliga förvaltningar i kommunen men rådet fungerar också som samverkansforum.

Från Olofströms kommun
Politiker

Från Olofströms kommun
Tjänstemän

Sara Rudolfsson S (ordförande) Iréne Robertsson, kommunchef/förvaltningschef
kommunledningsförvaltningen
Miroslav Milurovic S Camilla Munther, förvaltningschef socialförvaltningen
Michael Henriksson S Ingegerd Carlsson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen
Patrik Sjöstedt S Joanna Holden, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
Björn Söderdahl L    Adnan Samardžić, kvalitetsstrateg (sekreterare)
Thommy Svensson KD Ulf Clang, drogförebyggande samordnare
Patrik Krupa M  
   

Från Landstinget i Blekinge
Politiker

Från Landstinget i Blekinge
Tjänstemän
Jan Björkman S Carina Andersson, folkhälsostrateg
Klavs Wix Nielsen KD Agneta Sjöstrand, primärvårdschef Olofström och Sölvesborg
  Morgan Bengtsson, avdelningschef Vårdcentralen Olofström
  Cecilia Strandh, sjuksköterska Vårdcentralen Olofström psykiatrin
   
Övriga samverkansparter  
Kikki Dyrvold, kommunpolis Kenneth Jensen, förbundschef Räddningstjänsten Västra Blekinge
Annelie Johnsson, Kvinno- och tjejjouren Birgit Johnsson, Kommunbygderådet
Läkehjälpen Familjeläkarna

 

Senast uppdaterad: 15 december 2017