Heja Nina Rung!

07 februari 2018 | Nyheter

På alla hjärtans dag den 14 februari är det dags för mässan: Låt hjärtat va' med kl. 13-18 i Klockriket på Folkets Hus. Under mässan kommer du kunna lyssna på kriminologen Nina Rung som kommer berätta om arbetet kring den ideella föreningen Huskurage som hon startade tillsammans med Peter Svensson. Du kan lyssna på henne vid två tillfällen under dagen, kl. 14.30 och kl. 18.00.

I Olofströms kommun arbetar vi för att motverka det ökade våldet i nära relationer och kommer under mässan lyfta fram vikten av att alla kan göra något för att hjälpa till.

Huskurage är en metod för att få grannar att agera vid oro för att barn eller vuxna utsätts för våld eller annan typ av omsorgssvikt. Målet med Huskurage är att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannarna vertygen för hur man gör i situationer när misstanke eller våld förekommer. 

Låt hjärtat va' med: Programblad

Nina Rung
Bild: Infinity Studio