Justerat protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 12 februari 2020

13 februari 2020 | Tillkännagivande

Socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde den 12 februari 2020. Protokollet är nu justerat och anslås under perioden 13 februari 2020–6 mars 2020.

Justerat protokoll finns på socialkontoret.