Adoption

Om du vill adoptera ett barn från ett annat land kontaktar du familjerätten som erbjuder dig ett inledande informationssamtal. Om du fortfarande är intresserad efter samtalet behöver du gå en föräldrautbildning. Därefter kan du ansöka om kommunens medgivande.

Särskild föräldrautbildning krävs

Innan du kan ansöka om medgivande behöver du gå en föräldrautbildning. Målet med utbildningen är du ska kunna fatta ett väl genomtänkt beslut om du vill gå vidare och ansöka om kommunens medgivande för att adoptera ett barn.

Familjerätten utreder om du är lämplig som adoptivförälder 

Gifta par, registrerade partners och ensamstående kan adoptera. När du ansökt om adoption startar en medgivandeutredning. Då utreder familjerätten om du är lämplig som adoptivförälder. Medgivandeutredningen finns också med vid beslut som myndigheterna i utlandet fattar om du ska få ta emot ett visst barn.

Adoptera ett specifikt barn

En adoption kan också gälla ett specifikt barn där till exempel den ena partnern i ett äktenskap vill adoptera den andra partnerns barn från ett tidigare förhållande. Tingsrätten begär ofta att familjerätten gör en utredning innan beslut kan fattas.

Senast uppdaterad: 27 juni 2018