Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Genom de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030

  • utrota fattigdomen och hungern överallt 
  • bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
  • bygga fredliga rättvisa och inkluderande samhällen
  • skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet samt kvinnors och flickors egenmakt
  • säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser

De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige inkluderar hela samhället - både kommuner, landsting och statliga myndigheter. Engagemang från andra aktörer som frivilligorganisationer, näringsliv, fackliga organisationer och akademi har också stor betydelse för hur de globala målen uppnås – både på det lokala och globala planet. Agenda 2030 är en fortsättning av arbetet med Agenda 21 som startade med FN: konferens i Rio de Janeiro 1992.

I Olofström arbetar många med miljö och hållbarhetsfrågor inom olika områden. Engagemang och kunskap hos många är viktigt, i kommunens organisation liksom i företag och föreningsliv. Varje val vi gör i vår vardag spelar roll – oavsett om det är ett stort eller litet val det handlar om. De små valen vi gör om vad vi äter till middag just idag och om vi tar bilen den korta sträckan till affären istället för att gå eller cyklar spelar roll i helheten. Det är vi som bor och lever här nu som skapar Olofströms framtid och den närmiljö vi har omkring oss! Olofströms kommun har en samordnare för miljö- och hållbarhetsfrågor och kommunstyrelsen är styrgrupp för hållbarhetsarbetet.

Senast uppdaterad: 02 januari 2020