Akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd inom olika områden.

112 - i nödsituationer

Vid behov av akut hjälp ska du alltid kontakta SOS alarm. Ring 112 och beskriv ditt ärende sakligt, det kan rädda liv!

Telefonnummer 112
Länk till 112 webbplats

1177 - sjukvårdsrådgivning

1177.se är Sveriges landstings och regioners gemensamma webbplats om hälso- och sjukvård. Där hittar du kontaktuppgifter till vården, faktatexter om sjukdomar och behandlingar, personliga berättelser och mycket annat. Alla texter skrivs och faktagranskas i flera led av vårdpersonal.

Telefonnummer 1177
Länk till 1177 webbplats

113 13 - informationsnummer vid olyckor och kriser

Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Telefonnummer 113 13
Länk till 113 13 webbplats

Socialtjänsten

112 - i nödsituationer
Vid behov av akut hjälp ska du alltid kontakta SOS alarm. Ring 112 och beskriv ditt ärende sakligt, det kan rädda liv!
Telefonnummer 112
Länk till 112 webbplats

BRIS - barnens hjälptelefon

BRIS hjälptelefon för barn som vill prata med en vuxen om vad som helst. Ingenting är för stort eller för litet.

Telefonnummer 116 111
Länk till BRIS webbplats

BRIS vuxentelefon

BRIS vuxentelefon är till för vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp.

Telefonnummer 077-150 50 50 vardagar kl 11.00-13.00
Länk till Barnperspektivet.se

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. Chatten är öppen vardagar mellan kl 18.00-22.00 och helger mellan kl 14.00-18.00.

Länk till Jourhavande kompis

Våld i nära relation

I Olofströms kommun samarbetar berörda myndigheter och organisationer för att hjälpa dem som blivit utsatta för kvinnomisshandel eller annat våld i familjen.

Länk till mer information

Kvinnojouren i Olofström

Kvinnojouren kan du nå dygnet runt på  jourtelefon 0454-406 98

Du kan även skicka e-post på olofstromkvinnojour@roks.se
Länk till Kvinnojouren

Brottsofferjouren

Om du är utsatt för ett brott kan du få hjälp och stöd av den lokala Brottsofferjouren.

Telefonnummer 0200- 21 20 19
Länk till Brottsofferjouren i Blekinge

Hbtq-jouren

Länk till hbtq-jouren

Senast uppdaterad: 22 juni 2020