Akut omhändertagande

De första 5 minuterna efter en olycka kan rädda liv. När du kommer fram till en skadad eller sjuk person, börja med att kontrollera medvetandegraden. Tala med personen. Om han/hon inte svarar, ruska försiktigt på honom/henne. Om du inte får någon reaktion, gå vidare enligt ”LABC-metoden” nedan.

Livsfarligt läge
Livsfarligt läge: Du för bort personen från allvarliga faror som till exempel. brand, vatten, järnvägsspår och så vidare. Flytta aldrig en person i onödan - det kan förvärra skadan.

Andning

Andning: Kontrollera andningen genom att hålla örat en bit ifrån personens mun och lyssna efter andningsljud. Titta samtidigt om bröstkorgen höjs och sänks. Om personen andas gäller det att säkerställa fri luftväg. Om personen inte andas, skapa fri luftväg och kontrollera sedan om andningen startar. Om personen inte börjar andas, påbörja mun-mot-mun-andning.

Blödning

 


Blödning: Det gäller att snabbt stoppa större blödningar. Begränsa blödningen genom att hålla den skadade kroppsdelen högt och trycka på såret med handen. Lägg sedan ett tryckförband runt såret. Om det blöder igenom förbandet lägg ett nytt förband utanpå det gamla. Lägg aldrig tryckförband runt bröstkorgen eller halsen. Tryck då istället förbandet lätt mot såret.

Chock

 


Chock: Chock eller cirkulationssvikt innebär att mängden blod i kroppen är för liten för att syresätt kroppen. Chock kan vara livshotande och ska inte förväxlas med den psykiska reaktionen chock. Tidiga tecken på cirkulationssvikt är snabb puls, gråaktig och kallsvettig hud, oro och ångest. En person med cirkulationssvikt placeras gärna i sidoläge samt med benen i högläge. Då underlättas blodcirkulationen till de viktigaste organen. Ge aldrig den skadade något att dricka eller äta eftersom det kan försämra tillståndet.
Om du har kunskapen ge hjärtkompressioner vid hjärtstillestånd!

Hjärtstartare finns på många ställen idag, du kan hitta närmaste ställe via Hjärtstartarregistret

Goda råd

  • Delta i en utbildning för första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Det kan vara ovärderligt! 
  • Ha en första hjälpen-väska hemma, i bilen och i båten

Senast uppdaterad: 11 juli 2019