Äldreomsorg, funktionsstöd och hemsjukvård

Taxor  2020/2021

Antaget av KF 2020-06-15, § 53
Taxa antas avseende slutstädning av lägenhet på särskilt boende under tiden besöksförbud på särskilt boende gäller: 

  • 2000 kr / slutstädning oavsett smittstädning eller vanlig slutstädning 
  • 0 kr / smittstädning vid tex temporär utflytt då smittstädning krävs före återinflytt 

Omsorgsavgift
Omsorgstaxan för 2020 gäller från 1/3 2020 till 28/2 2021 Omsorgstaxan för 2021 gäller från 1/3 2021. 
Omsorgsavgiften utgår ifrån vilka insatser som beviljats.                                                        
Där ingår personlig omvårdnad, tvätt, städ, bud/inköp.                                          
Omsorgstaxan är indelad i åtta nivåer beroende på vilken typ och omfattning av insats enligt schablontid som utförs per månad.

 

2020                                                                                           2021                                                          

Nivå 1         267 kr                                                                       269 kr

Nivå 2         534 kr                                                                       538 kr
Nivå 3         801 kr                                                                       807 kr
Nivå 4         1068 kr                                                                   1076 kr
Nivå 5         1335 kr                                                                   1345 kr
Nivå 6         1602 kr                                                                   1614 kr
Nivå 7         1839 kr                                                                   1883 kr
Nivå 8         2125 kr , vilket är det samma som maxtaxa      2138 kr, vilket är detsamma som maxtaxa

 

Vid hjälp av mobilt team inom socialpsykiatrin utgår taxan från hjälpbehovet.                                                              
Vid långvarig psykisk diagnos utgår ingen avgift.

De samlade avgifterna för biståndsbedömda insatser (exkl kostnad för mat) får tillsammans inte överstiga 2125 kr per månad (2138 kr för 2021). Kostnad för mat och hyror ingår ej i maxavgiften utan dessa måste man alltid betala för.

Avgiften beräknas på aktuell förvärvsinkomst + inkomst av kapital (exkl reavinst på fastighet). Avgifterna för 2020 baseras på 2020 års inkomster. Avgifterna för 2021 baseras på 2021 års inkomster. 

Förbehållsbelopp
Vid beräkning av avgiftsutrymme tar man hänsyn till förbehållsbelopp.

  Förbehållsbeloppet, kr/månad 2020            2021
Ensamstående över 65 år 5339 kr                                                                 5373 kr
Sammanboende över 65 år 4512 kr                                                                 4540 kr
Ensamstående under 65 år 5873 kr                                                                 5911 kr
Sammanboende under 65 år 4963 kr                                                                 4994 kr

Taxor och avgift för köpt vårdplats (annan vårdgivare), erläggs enligt kommunens fastställda taxa för hemtjänst enligt socialtjänstlagen. (KF § 28 2011-04-18)

Särskilt boende äldreomsorgen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden
Mat 3600 kr/mån / 3780 kr 2021

Korttidsenheten Ekdungen
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 120 kr/dag, heldag  /  126 kr 2021

Trygg hemgång
Omsorgsavgift enligt maxtaxa

Växelvård 
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Mat heldag 120 kr/dag heldag  /  126 kr 2021

Dagverksamhet Skogsbacken  
Omsorgsavgift enligt omsorgsnivå.
Har man ingen omsorgsnivå blir det ingen omsorgsavgift.
Matavgift 79 kr/dag /  83 kr 2021

Gruppboende socialpsykiatri
Omsorgsavgift enligt maxtaxa
Hyra betalas direkt till hyresvärden

Köpt vårdplats (annan vårdgivare)
Omsorgsavgift enligt nivå efter individuell prövning.
Mat heldag 120 kr/dag heldag, 3600kr/mån  /  Mat heldag 126 kr, 3780 kr/mån 2021

Avlastning i hemmet
Biståndsbedöms, max 18 tim/mån avgiftsfri.
Över 18 tim medför avgift enligt omsorgstaxa. 

Social aktivering
Biståndsbedöms, max 2 tim/vecka är avgiftsfri. Mer än två tim/vecka medför avgift enligt omsorgstaxa.

Telefontjänst
Ingen avgift tas ut

Ledsagning
153 kr per tillfälle. /  154 kr 2021

Trygghetslarm 
259 kr per månad. Sätts larmet in efter den 15:e i månaden, ingen avgift.  261 kr/mån 2021
Endast en avgift för larm/hushåll.  

Gräsklippning/Snöskottning/Vedinhämtning
Avgifter för vårdtagare med beslut om hjälp                                   2020                                     2021
Gräsklippning /Snöskottning/Vedinhämtning                                  78 kr/tim och person          samma som 2020
Utryckningsavgift                                                                                51 kr/tillfälle                         samma som 2020

Hemsjukvård
Hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut
122 kr/besök, max 305 kr/mån.  /  123/besök, max 307 kr/mån 2021

Avgiften omfattar även utprovning av hjälpmedel och provtagning. Ingen avgift för bostadsanpassningsintyg eller för hämtning av hjälpmedel som ska återlämnas.

Matavgifter

  2020                        2021
Helpension

3600 kr/mån            3780 kr/mån

Heldag, korttidsboende/växelvård 120 kr                         126 kr
Frukost --                                   --
Kvällsmat --                                  --
Dagvård Skogsbacken 79 kr                             83 kr
Matdistribution Huvudrätt 54 kr                             56 kr
Matdistribution Efterrätt 6 kr                                 6 kr
Matdistribution Huvudrätt gäst 84 kr                             88 kr
Matdistribution Efterrätt gäst 18 kr                             19 kr
Daglig verksamhet Huvudrätt 54 kr                             56 kr
Daglig verksamhet Efterrätt 6 kr                                 6 kr

 

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn under 16 år                          
Huvudrätt 28 kr                                                                                      
Frukost 16 kr                                                      
Kvällsmat 16 kr
Mellanmål 0 kr

Korttidsverksamhet-korttidstillsyn över 16 år            2021
Huvudrätt 54 kr                                                                     56 kr
Efterrätt 6 kr                                                                             6 kr
Frukost 30 kr                                                                         32 kr
Kvällsmat 30 kr                                                                     32 kr                    
Mellanmål 0 kr 

Reduktioner

Kostnader för mat på särskilt boende reduceras endast vid frånvaro heldag (ej del av dag) maten är avbeställd senast 24 timmar innan frånvaron. Mat i hemtjänsten som är levererad, antingen hem eller till hemtjänstpersonalens lagringsplats ska betalas utan reduktion.
Ingen reduktion för trygghetslarm vid sjukhusvistelse, eftersom larmutrustningen finns kvar i hemmet.

Senast uppdaterad: 26 januari 2021