Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, missbruks- eller beroendeproblem. Du som anhörig kan vara familjemedlem, granne, vän eller arbetskamrat.

Stödet du får från anhörigkonsulenten är kostnadsfritt och du kan vara anonym. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och för inga journaler.

Du kan få ett direkt stöd genom insatser som anordnas av anhörigkonsulenten men det finns även möjlighet att ansöka om insatser som ett indirekt stöd från kommunens handläggare.

Stöd som anhörigkonsulenten kan erbjuda

 • Råd och information
 • Enskilda samtal
 • Anhöriggrupp
 • Träffpunkt
 • Aktiviteter

Råd och information

Kommunens anhörigkonsulent kan vägleda dig i kontakten med kommunen, landstinget och andra myndigheter. Du kan även få tips om vilka föreningar och frivilligorganisationer som finns. 

Enskilda samtal

Om du behöver prata med någon så finns det möjlighet att boka tid för enskilt samtal hos anhörigkonsulenten, antingen på kontoret eller i hemmet.

Anhöriggrupp

För dig som anhörig finns möjlighet till anhöriggruppsträffar där du kan träffa andra i liknande situation. Anhöriggrupper startas upp efter önskemål om gemensamt ämne. Det kan röra sig om sjukdomstillstånd, beroendeproblematik, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning med mera.

För mer information eller anmälan kontakta anhörigkonsulenten.

Mötesplats

Vänder sig till dig som stöttar, hjälper eller vårdar någon oavsett ålder eller anledning. Där får du möjlighet till gemenskap, avkoppling och samtal med andra i liknande situation. För mer information kontakta anhörighetskonsulenten. 

Aktiviteter

Kommunen anordnar regelbundet aktiviteter som vänder sig till dig som anhörig. Några exempel på aktiviteter är föreläsningar, spa och meditation. För mer information eller anmälan kontakta vår anhörigkonsulent.

Digital mötesplats Vardagshjältar

Är du anhörig till någon i din närhet med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller psykisk ohälsa?

Du, som ser till att livet ser annorlunda ut för din nära och kära är välkomna att tillsammans med andra i liknande situation träffas digitalt nu när det är svårare att träffas rent fysiskt. När man har anmält att man vill delta vid den digitala träffen skickas en länk för det digitala mötet som man går in på via sin dator och därefter ansluter till mötet. Detta görs i samarbete med en representant från Attention, NSPH och Autism- och Aspergerföreningen. Förbered en kopp kaffe och tillbehör inför mötet så träffas vi för en digital fika!

Vid frågor och funderingar hör av dig till anhörigkonsulent Marie Olofsson, på tele; 0454-930 44 eller E-post: marie.olofsson@olofstrom.se

Må-bra-bingo

Må-bra-bingo där du kan kryssa i för vardagliga aktiviteter och samtidigt ha chans att vinna blommor eller choklad när månaden är slut! Sätt kryss när du har genomfört din må-bra aktivitet. Du behöver ha minst 10 ikryssade rutor för vinstchans.

Tre vinnare lottas ut bland de inkomna bidragen och kontaktas via telefon.

Vinsten överlämnas personligen av Lena och Marie.

Må-bra februaribingo

GPS-Tipspromenad 

Digital tipspromenad där du kan gå själv eller gå tillsammans med din närstående. Mer information hittar du i GPS-tipspromenad (pdf)

På följande platser finns GPS-tipspromenader

 • Blåsegyl
 • Jämshög med start vid ICA
 •  Tulseboda brunnspark i Kyrkhult 
 • PrÅmenaden i centrala Olofström med start i Aniaraparken.

Tematräffar i Vuxenskolans lokaler

Inställt tillsvidare

Stöd som kommunen kan erbjuda

Genom kommunens handläggare kan man ansöka om bistånd om olika typer av insatser för att avlasta dig som anhörig och/eller vårdnadshavare (som är i behov av egen tid) som till exempel:

 • Korttidsverksamhet 
 • Avlösning i hemmet
 • Växelvård
 • Trygghetslarm
 • Matdistribution
 • Städ
 • Personlig omvårdnad
 • Särskilt boende

Insatser äldreomsorg för dig som anhörig

Insatser funktionsstöd för dig som anhörig

Senast uppdaterad: 21 januari 2021