Anmäl evenemang

Fyll i formuläret nedan för att få evenemanget publicerat i vår evenemangsguide.

Här kan föreningar anmäla evenemang, som sedan presenteras på www.olofstrom.se och i den lokala papperskalendern.
Olofström kommun sammanställer en evenemangslista för offentliga arrangemang anordnade av föreningslivet eller kommunen själv. Listan publiceras på den kommunala hemsidan och på www.visitolofstrom.se Senast den 1:e månaden före den aktuella månaden där evenemanget ska ske måste evenemangen ha inkommit för att de ska hinna komma med i den tryckta kalendern.

Olofströms kommun förbehåller sig rätten att göra ett urval av inkommet material samt redigering av text. 

Riktlinjer för Evenemangskalender 

Evenemangskalendern är en föreningsservice – det vill säga en möjlighet för ideella organisationer att annonsera sina arrangemang.
Kravet är att arrangemanget är offentligt. Åldersbegränsningar är inget hinder. Inte heller att entréavgift tas ut. Däremot får evenemanget inte vara kommersiellt eller anordnas i vinstdrivande syfte. Offentliga större familjearrangemang  som arrangeras av annan än ideell aktör kan också, i mån av plats, ges utrymme i arrangemangskalendern.

Evenemang för endast medlemmar t.ex. årsmöten/medlemsmöten tas inte in, detsamma gäller politiska och ideologiska sammankomster samt gudstjänster. 

Formulär för evenemangsanmälan

Fyll i veckodag och datum.
Fyll i evenemangsnamn.

Senast uppdaterad: 13 maj 2019