Ansgar välsignar Norden, Carl Eldh 1930

Till Ansgarjubileét 1930 byggdes kapellet på Björkö. Detta för att hedra minnet av munken Ansgar som förde kristendomen till Sverige under 800-talet. Förslaget kom från dåvarande kommendören Johan Ögrim 1919 och dåvarande ärkebiskopen Nathan Söderblom var positiv till förslaget.  

Carl Eldh fick uppdraget att tillverka tre statyer i brons, Ansgar, Hergeir och Frideborg. De tre statyerna är i naturlig storlek placerade framför en trappa. Ansgar står i mitten med huvudet och armarna lyfta och korset nedstött i marken. Till vänster står en nordisk husfru med rena drag med en liten flicka vid sig och en nyckelknippa i vänstra handen. Till höger står Hergeir med huvudet stolt lyft och högra handen vilande på en skeppsyxa.

Ansgarstatyn står i naturlig storlek på Kyrkhults kyrkogård.

Sägen om Ansgar ur ”Svenskarna och deras hövdingar” av Verner von Heidenstam, 1908.

En sommarkväll år 830 kom två män tillsammans med en köpman till marknaden i Birka. De var inbjudna av kung Björn för att tala till folket. De var munkar från klostret Corbie.  Birkas hövding Hergeir tog misstänksamt emot dem. Kung Björn var själv borta på jakt. Folket krävde att få höra männen tala till dem. Bland dem fanns änkan Frideborg. Hon sa: ” Det vore att kränka min rätt, om jag inte finge mottaga er som gäster, när min stuga ligger närmast.” Hergeir bjöd in dem och bjöd till ett gästabud. Ansgar svarade då att han hellre sparade nattvardsvinet till de döende. Då uppmanade Hergeir Ansgar att bevisa hans guds storhet. På det svarade Ansgar: ”Om jag vore värdig att av min herre få be om ett under, så vore det att han ville göra mig och oss alla här till goda människor. Då skulle vi snart få kraft att bygga den första kyrkan.” Hergeir fnös då hånfullt och hänvisade honom till jättarna.

Ansgar talade till folket. Han hade själv snidat ett stort kors. Detta kors stötte han i marken och sa att där skuggan föll skulle altaret stå. Så vände han sig till Hergeir och sa: ”Du är själv utvald att bli en av jättarna, Hergeir. Det är undret, som du bad om.” Korsets skugga föll på Hergeir hus. Hergeir gick in i sitt hus, hämtade sin skeppsyxa och sa till folket: ”Tag era yxor och följ mig över sjön till skogen! Vi ska söka ut det bästa virket till vår första kyrka”. Kyrkan blev byggd och Frideborg bevarade vinet till nattvardsvin för de döende.

Källa: Asplund, Carl: Carl Eldh, 1943, samt https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=660308 20160401

Senast uppdaterad: 26 augusti 2016