Anslagstavla

Det här är Olofströms kommuns officiella anslagstavla som från och med den 1 januari 2018 ersätter den fysiska anslagstavlan i kommunhuset i Olofström.

Här anslås bland annat information om:

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade protokoll
  • andra typer av kungörelser

Det kan vara möjligt att överklaga kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Möjligheten att överklaga gäller i tre veckor från den dag protokollet tillkännages.

Hur du överklagar ett beslut

Mer information

Anslag

Senast uppdaterad: 29 oktober 2018