Ansökan om stöd, biståndshandläggning

För att ansöka om en insats kontaktar du kommunens biståndshandläggare som gör en utredning utifrån dina behov.

En insats kan till exempel vara:

  • Trygghetslarm
  • Hemtjänst
  • Ledsagning
  • Dagverksamhet
  • Växelvård

Därefter skickas ett skriftligt beslut till dig. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Om du har svårt att ringa under telefontiden kan du lämna ett meddelande i receptionen, så kommer handläggaren för området du bor i att ringa upp dig.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en avgift för insatserna. Avgiften varierar beroende på vilken hjälp du behöver och vilken inkomst du har. När du blivit beviljad en eller flera insatser räknas din avgift ut. Du får då ett avgiftsbeslut skickat till dig där du kan se storleken på avgiften. Avgiftsbeslutet går att överklaga.

Senast uppdaterad: 06 november 2020