Avfallshantering

Avfallshantering

Avfallsplan för kommunerna i västra Blekinge

Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner har tagit fram en avfallsplan som ska gälla fram till år 2025. Syftet med planen är att styra avfallshanteringen i de tre kommunerna så att arbetet långsiktigt bidrar till ett hållbart samhälle. Planen antogs av kommunfullmäktige 2018-06-18 i alla tre kommunerna

Planen innehåller förutsättningar, mål och fokusområden för att avfallshanteringen ska bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. Systemen för avfall ska vara trygga, säkra och tillgängliga - samtidigt som de uppmuntrar alla invånare till återanvändning och återvinning.

Den nya avfallsplanen har mer fokus på att förebygga uppkomsten av avfall och att främja återanvändning jämfört med tidigare plan. Det avfall som ändå uppstår ska tas tillvara på bästa sätt så att avfallet blir en resurs.

Avfallshanteringen i Olofströms kommun sköts av det kommunala bolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB) som ägs av de tre kommunerna Olofström, Karlshamn och Sölvesborg. Transport av hushållsavfallet sker genom anlitade entreprenörer. VMAB driver avfallsanläggningen i Mörrum där också kontoret finns. VMAB driver ytterligare fyra återvinningscentraler, varav en ligger på Traktorvägen i Olofström.

Olofströms återvinningscentral
Traktorvägen, Olofström
Tel: 0454 - 593 59
Mer information och aktuella öppettider.

I kommunen finns även lokala återvinningsstationer där man kan lämna förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Det finns tre återvinningstationer i Olofström samt en i varje mindre tätort (Kyrkhult, Vilshult, Jämshög och Gränum). FTI ansvarar för samtliga återvinningsstationer och på deras hemsida kan man se återvinningsstationernas placering. 

Har du frågor kring avfallshantering eller hur du ska sortera dina sopor?
Kontakta VMAB eller FTI.

Källsortering är ett s​ätt att spara på resurser

I västra Blekinge finns ett källsorteringssystem som heter Maximiljö. Det innebär att du kan sortera förpackningar och hushållsavfall i två olika kärl med flera fack. Ditt matavfall och dina förpackningar hämtas sedan vid tomtgränsen av sopbilar som är specialanpassade för att kunna hantera kärl med flera fack. De olika fackens innehåll blandas inte i bilen. Systemet Maximiljö började införas 2011 i både Olofström, Karlshamn och Sölvesborg.

Från avfall till resurs

Insamlade förpackningar återvinns och restavfallet förbränns och blir till energi. Matavfallet blir biogas i en anläggning för torr rötning i Mörrum. Biogasen uppgraderas sedan till fordonsgas som är ett av de mest miljövänliga bränslen som finns idag. Biogas kan användas för fossilfri drift av många olika typer av fordon, både personbilar och tunga lastbilar. I västra Blekinge drivs alla sopbilar som tömmer hushållens sopor med biogas.

Kretshämtning och landsbygdsstationer

För den som bor i Olofströms kommun finns även möjlighet att ansluta sig till en krets för gemensam avfallshantering eller till en landsbygdsstation om man bor utanför tätorterna. Med gemensam hämtning för flera hushåll minskar transporterna och fastighetsägaren slipper ha sopkärl på den egna tomten. Mer information om Kretshämtning och Landsbygdsstationer hittar du i vänstermenyn.

Kompoststationer för trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får inte läggas i någon av tunnorna för hushållsavfall. Det bästa man kan göra är att kompostera sitt trädgårdsavfall på den egna tomten – ny trädgårdsjord får man på köpet. Har man stora mängder eller av annat skäl inte kan ta hand om avfallet från trädgården så finns det särskilda kompoststationer på flera platser i Olofströms kommun (se karta längre ner). Man lägger sitt trädgårdsavfall i den kringbyggda komposten – men tänk på att hålla snyggt runt anläggningen!
VMAB hämtar avfallet för att sedan kompostera det ihop med parkavfallet. Grövre grenar och annat material flisas innan det blandas i komposten och fin kompostjord blir resultatet. Driften av kompoststationer finansieras via renhållningstaxan.

Ett annat alternativ är att abonnera på en separat soptunna för trädgårdsavfall som töms varannan vecka under sommarhalvåret. I trädgårdskärlet kan du lägga gräs, löv, kvistar, ogräs samt andra växtdelar som uppkommer vid trädgårdsskötsel. Kontakta kundtjänst på VMAB för att beställa abonnemanget.

Senast uppdaterad: 09 april 2020