Avgifter i sammandrag

Tomtpriser

Förteckning över tomter med priser

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgift, VA
Inom detaljplan: ca 135 000 kr inkl. moms (2019)
Byggvatten debiteras i vissa fall

Elanslutning

Varierar från fall till fall, för prisuppgift kontakta Olofströms Kraft tel: 0454-980 00

Anslutning kabel TV eller bredband

För aktuell prisuppgift kontakta OKTV, tel. 0454-980 50

Bygglov och andra avgifter 

Avgifter för bygglov, utsättning, nybyggnadskarta mm varierar från fall till fall. För uppgift om vad de olika avgifterna blir med ditt förslag till byggnation - hör med Plan och byggavdelningen i Olofström, växel. 0454-93 000.

Anslutningsavgifter gäller from 1:a januari 2019. Reservation för eventuella ändringar förbehålls. 

Senast uppdaterad: 04 december 2018