Barnomsorg

Barnomsorg

På denna sida och i menyn till vänster finns information om de olika rollerna inom Barnomsorgen.

Sommarstängt för förskolan 2021

En förskola kommer att hållas öppen hela sommaren - Ekeryds förskola. Övriga förskolor håller sommarstängt vecka 28 till och med vecka 31.

Studiedagar förskolan

Förskolans planerade studiedagar 2021 är:

15/3, 3/5, 23-24/9 och 30/11

Information inför studiedagen den 15 mars

 

Måndagen den 15 mars är det studiedag på alla förskolor i Olofströms kommun.

Denna dag är det Ekeryds förskola som håller öppet för de familjer som inte kan ordna med omsorg på annat sätt.

Dessa dagar jobbar ingen ordinarie personal, utan endast vikarier.

OBS att ni som har barn i taxekategori 3-5 år, kostnadsfri allmän förskola

16 h/vecka, måndag-torsdag kl. 8-12, INTE har rätt till barnomsorg dessa dagar.

Fyll endast i formuläret om ni behöver omsorg denna dag.

Här är länken till anmälan, som även skickats ut via mail:

Anmälan om barnomsorg för den 15 mars

OBS! Sista dag för anmälan är söndagen den 28 februari.

Dygnet runt förskola

Olofströms kommun erbjuder från och med vecka 33 – hösten 2017 barnomsorg på obekväm arbetstid. Obekväm arbetstid är vardagar mellan kl. 18.30-06.30, samt dygnet runt på helger. Dygnet runt förskolan finns på Ekeryds förskola. Ansökningsblanketten och regelverket till Dygnet runt förskolan hittar du under dokument, längre ner på sidan.

Vi kontrollerar att rätt barnomsorgsavgifter debiterades 2019

Vi kommer att genomföra en inkomstkontroll av de familjer som hade barnomsorg under 2019. De inkomstuppgifter familjen lämnat till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. 

Det är lika viktigt med återbetalning som krav.

Kontrollen kommer att genomföras under tidiga våren 2021. De hushåll som har betalt för lite barnomsorgsavgift kommer få ett brev och en faktura, som ska betalas inom 60 dagar.

Har man betalat för mycket, kommer man få ett brev med svarskuvert, där man uppges lämna sina kontouppgifter för återbetalning.

Denna kontroll kommer framöver att genomföras 1 ggr/år mot de uppgivna taxerade årsinkomsterna hos Skatteverket

Förskola

I Olofströms kommun finns kommunala förskolor i Olofström, Jämshög, Gränum, Kyrkhult och Vilshult. Olofströms kommun har inga
förskolor med annan huvudman.

Förskolorna är öppna kl 06:30-18:30.

Förskolans uppgift är att erbjuda våra barn en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för alla som deltar. För barn som är trygga och har roligt lär för livet. Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskola.

Vi reflekterar, analyserar, utvärderar och följer upp verksamheten utifrån vår systematiska kvalitetspärm samt pärm för dokumentation av det enskilda barnets utveckling. Vi använder oss även av Qualis vilket också är ett verktyg för kvalitetssäkring.

För att kunna finansiera vår verksamhet tar vi ut en avgift av dig som har barn i förskolan. För att läsa mer om avgifterna i förskolan följ länken Barnomsorgstaxa till vänster. För barn 1-5 år med behov av omsorg finns förskoleverksamhet i olika former. Alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Planerade studiedagar förskola 2021:

15/3, 3/5, 23-24/9 och 30/11

Sommarstängt för förskolan 2021

En förskola kommer att hållas öppen hela sommaren - Ekeryds förskola. Övriga förskolor håller sommarstängt vecka 28 till och med vecka 31.

Öppen förskola

Olofströms kommun har  också en avgiftsfria Öppen förskola där ingen föranmälan behövs. Mer information i menyn till vänster.

Fritidshem

Kommunens fritidshem är lokalintegrerade med 1-6 skolan på alla enheter.

Fritidshemmen är öppna kl. 6.30-17.00, till 18.30 vid behov.

Föräldrar, som har barn mellan 6-12 år, kan söka fritidsplats. Plats erbjuds till de barn, vars föräldrar arbetar eller studerar, även barnets egna behov kan vara ett skäl för att få fritidsplats.

Planerade studiedagar fritidshem:

 

       

Nya Dexter barnomsorg

Olofströms kommun erbjuder webbtjänsten Nya Dexter för föräldrar till barn inom barnomsorgen.
I Nya Dexter barnomsorg finns information om kommunens olika förskolor och fritidshem och ansökan om plats görs via systemet.

Nya Dexter innebär en utökad service till våra barnfamiljer då tillgängligheten ökar och pappersflödet minskar. Föräldrar kan enkelt följa sitt ärende och svara på platserbjudanden m.m., utan att behöva skicka in pappersblanketter.

Utan e-legitimation kan du se vårt utbud av förskolor och fritidshem, ansöka om barnomsorg samt preliminärt beräkna barnomsorgsavgift. Med e-legitimation kan du se aktuella placeringar, ansöka om ny plats, se och anmäla schema och inkomstuppgift, se senaste faktura samt säga upp plats.

Senast uppdaterad: 11 februari 2021