Barnomsorgstaxa

Avgifter för förskola och fritidshem 

Från och med den 1 januari 2021 gäller avgiftsnivåerna nedan, för maxtaxan i förskola och fritidshem.
Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är för nuvarande 50 340 kr per månad.

Förskola/pedagogisk omsorg 2021

Barn nr Avgiftstak dock högst
1 3 % 1 510 kr
2 2 % 1 007 kr
3 1 % 503 kr

 

 

Fritidshem/pedagogisk omsorg 2021

Barn nr  Avgiftstak dock högst
1 2 % 1 007 kr
2 1 % 503 kr
3 1 % 503 kr

Det yngsta barnet räknas som barn nr 1

Senast uppdaterad: 30 december 2020