Begravning

Begravning

Om man går ur Svenska kyrkan så upphör rätten till en kyrklig begravningsceremoni och ett alternativ är då en borgerlig begravning. Kommunfullmäktige utser borgerliga begravningsförrättare för de som önskar borgerlig begravning. 

En borgerlig begravning är en ceremoni som inte styrs av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål. Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även om man tillhör Svenska kyrkan eller annat samfund. Det är gratis att använda sig av en borgerlig begravningsförättare.

Begravningsförättare: 

Anita Jönsson

Jacek Jurkowski

Niklas Nordström

Senast uppdaterad: 19 februari 2019