Begravningsförrättare

Om man går ur Svenska kyrkan så upphör rätten till en kyrklig begravningsceremoni och ett alternativ är då en borgerlig begravning. Kommunfullmäktige har utsett två borgerliga begravningsförrättare för de som önskar borgerlig begravning. 
En borgerlig begravning är en ceremoni som inte styrs av något regelverk. Begravningens innehåll bestäms av de efterlevande eller den avlidnes önskemål. Vem som helst kan begravas borgerligt i Sverige, även om man tillhör Svenska kyrkan eller annat samfund. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-02-08, § 8 beslutades att borgerlig begravningsförrättare ska införas och vara gratis. Kommunalt arvode betalas ut för uppdraget.

Följande begravningsförrättare utses för perioden 2015-2018:
Anita Jönsson (S)
Jacek Jurkowski (MP)

Senast uppdaterad: 24 april 2015