Bidrag till föreningar

Vårt rika föreningsliv är en ovärderlig tillgång för Olofström. De många och ideellt arbetande föreningsledarna har en särskild roll i utvecklingen av vår kommun. Kommunen vill därför stödja de enskilda föreningarna och deras verksamhet. Genom stöd till föreningslivet vill Kultur- och Fritidsnämnden:

  • medverka till att skapa en god samhällsmiljö, möten mellan människor och en ökad jämlikhet
  • underlätta för kommunens invånare i allmänhet och för barn och unga i synnerhet att kunna ta del av ett variationsrikt och meningsfullt fritidsutbud
  • bidra till en demokratisk och solidarisk utveckling 
  • främja folkhälsoarbetet i kommunen 

Läs mer i foldern bidragsregler. För rätt blanketter att söka bidrag på se Kultur och fritid på Blankettarkivet.

Senast uppdaterad: 15 november 2019