Protokoll

denna sida hittar du bygg- och trafiknämndens protokoll.

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2021 Datum
Protokoll
2021-02-12
Protokoll
2021-01-13
   
Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2020 Datum
Protokoll 2020-12-09
Protokoll 2020-11-11
Protokoll 2020-10-13
Protokoll 2020-09-16
Protokoll delegationsbeslut § 85 2020-09-02
Protokoll 2020-08-26
Protokoll delegationsbeslut § 66-70 2020-07-10
Protokoll 2020-06-17
Protokoll 2020-05-13
Protokoll delegationsbeslut § 43-46 2020-04-15
Protokoll 2020-04-08
Protokoll 2020-03-18
Protokoll 2020-02-12
Protokoll 2020-01-15

 

Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2019 Datum
Protokoll 2019-12-11
Protokoll 2019-11-13
Protokoll  2019-10-15
Protokoll 2019-09-18
Protokoll 2019-08-21
Protokoll § 50 omedelbart justerad 2019-08-21
Protokoll delegationsbeslut § 42 2019-07-01
Protokoll 2019-06-12
Protokoll 2019-05-15
Protokoll 2019-04-10
Protokoll  2019-03-06
Protokoll 2019-02-06
Delegationsärende till protokoll 2019-02-06 2019-02-06
Protokoll 2019-01-08
Delegationsärende till protokoll 2019-01-08 2019-01-08
 
Protokoll från bygg- och trafiknämnden 2018 Datum
Protokoll 2018-12-12
Delegationsärende till protokoll 2018-12-12 2018-12-12
Protokoll 2018-11-18
Delegationsärende till protokoll 2018-11-18 2018-11-18
Delegationsbeslut § 75 2018-10-29
Protokoll 2018-10-17
Delegationsärende till protokoll 2018-09-19 2018-09-19
Protokoll 2018-09-19
Delegationsbeslut § 56–57 2018-08-20
Delegationsbeslut § 54–55 2018-07-02
Delegationsärende till protokoll 2018-06-13 2018-06-13
Protokoll 2018-06-13
Delegationsärende till protokoll 2018-05-16 2018-05-16
Protokoll 2018-05-16
Delegationsärende till protokoll 2018-04-11 2018-04-11
Protokoll 2018-04-11
Protokoll 2018-03-07
Protokoll 2018-02-07
Delegationsbeslut 2018-01-05

Senast uppdaterad: 23 februari 2021