Boendestöd

Boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden som riktar sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning eller som tillhör LSS-personkrets.

Målet är att stödja, upprätthålla och utveckla dina egna förmågor så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt och aktivt kunna delta i samhället.

Stödet kan till exempel avse hjälp med att planera och strukturera din vardag, stöd vid att utföra hushållsysslor, stöd vid sociala kontakter och att bryta ensamhet och isolering.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till socialsekreterare inom socialpsykiatri, ansökan kan göras muntligen men även skriftligen via ansökningsblankett.

Senast uppdaterad: 28 juni 2019