Bostadsförsörjningsplan

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Senast uppdaterad: 02 mars 2018