Budget i förenklad form

Så här används en kommunal hundralapp:

Kronor Område
26,4 kr (29,0) Äldreomsorg
17,7 kr (17,4) Grundskola
14,0 kr (14,9 Funktionsstöd
10,3 kr (9,5) Förskola och barnomsorg
7,8 kr (8,2) Gymnasieutbildning
4,7 kr (4,9) Infrastruktur till exempel gator och vägar
4,2 kr (4,4) IFO exklusive ekonomiskt bistånd
3,7 kr (3,7) Fritidsverksamhet
2,8 kr (3,0) Kulturverksamhet
1,7 kr (1,8) Politisk verksamhet
1,4 kr (1,4) Arbetsmarknadsåtgärder
1,3 kr (1,4) Räddningstjänst
0,9 kr (1,1) Ekonomiskt bistånd
0,9 kr (1,0) Kommunikationer
1,0 kr (1,0) Vuxenutbildning
0,8 kr (1,0) Övrigt
0,4 kr (0,4) Miljö- och hälsa

Senast uppdaterad: 03 maj 2018