Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden

På denna sida finns det bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Bygg- och trafiknämnden.

Bygg- och trafiknämndens sammanträden 2020

Onsdagar kl. 14:00

15 januari, 12 februari, 18 mars, 8 april, 13 maj, 17 juni, 26 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december.   

 

Ordinarie ledamöter 2019-2022:  
Pirjo Veteli, ordförande (S)  
Thommy Svensson, 1:e vice ordförande (KD)  
Mats Sigfridsson, 2:e vice ordförande (C)  
Dan Orvegren (S)  
Louise Winberg (S)  
Anders Johansson (S)  
Bekim Tabaku (M)  
Tommy Holmgren (SD)  
Daniel Pionk (SD)  
   
 Ersättare:  
Marianne Lundström (S)  
Kent Kullman (S)  
Ingolf Johnsson (S)  
Rudolf Germeroth (S)  
Karl Jonsson (V)  
Per Engberg (C)  
Marianne Eriksson (M)  
Peter Holmström (SD)  
Willy Salomonsson (SD)  

Senast uppdaterad: 30 december 2019