Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden (BN) består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ordförande för nämnden är Pirjo Veteli (S).

Bygg- och trafiknämnden verkar för att en god byggnadskultur, stads- och landskapsmiljö, samt trafikmiljö skapas och upprätthålls i Olofströms kommun. Nämnden hanterar uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, samt trafikuppgifter som avses i 1 § Lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Sammanträdestider för bygg- och trafiknämnden går att läsa i sammanträdesplanen.

Presidium 2019-2022:

Pirjo Veteli S Ordförande, telefon: 070-623 821 4

Thommy Svensson KD 1.e vice ordförande, telefon: 070-525 310 0

Mats Sigfridsson C 2:e vice ordförande, telefon: 070-639 05 78

Ledamöter i bygg- och trafiknämnden

Senast uppdaterad: 04 december 2020