Bygg- och trafiknämnden

Bygg- och trafiknämnden

På denna sida finns det bland annat uppgifter om aktuella sammanträdesplaner och information om samtliga ledamöter och ersättare i Bygg- och trafiknämnden.

Bygg- och trafiknämndens sammanträden 2019

Onsdagar kl. 14.00
8 januari, 6 februari, 6 mars, 10 april, 15 maj, 12 juni, 21 augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november, 11 december.

 

Ordinarie ledamöter 2019-2022:  
Pirjo Veteli, ordförande (S)  
Thommy Svensson, 1:e vice ordförande (KD)  
Mats Sigfridsson, 2:e vice ordförande (C)  
Dan Orvegren (S)  
Louise Winberg (S)  
Anders Johansson (S)  
Bekim Tabaku (M)  
Tommy Holmgren (SD)  
Daniel Pionk (SD)  
   
 Ersättare:  
Marianne Lundström (S)  
Kent Kullman (S)  
Ingolf Johnsson (S)  
Rudolf Germeroth (S)  
Karl Jonsson (V)  
Per Engberg (C)  
Marianne Eriksson (M)  
Peter Holmström (SD)  
Willy Salomonsson (SD)  

Senast uppdaterad: 20 november 2019