Information om coronavirus

Information om coronavirus

Olofströms kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer.

På sidan hittar du bland annat allmän information från ansvariga myndigheter, information på olika språk samt vad som gäller för dig som bor, arbetar och vistats i Blekinge. Hur du som kommuninvånare påverkas har vi samlat under flikar utefter vad informationen handlar om. 

Nya skärpta nationella råd

Uppdaterad senast: 2020-12-14

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att: 

 • Stanna hemma vid symtom

 • Begränsa nya nära kontakter

 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Hålla en god handhygien

 • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Skärpta nationella råd, krisinformation.se

För dig som vill testa dig för Covid-19

Uppdaterad senast: 2021-01-08

Region Blekinge erbjuder gratis, tidsbeställd egenprovtagning för covid-19 till dig som har fyllt 13 år och har symtom på sjukdomen. Provtagningen visar om du har Covid-19 just nu och du genomför provtagningen själv.

I Olofström finns provtagningsplatsen på Idrottsvägen 6 på parkeringsplatsen vid Dannfältshallen och har öppet måndagar och torsdagar. 

Läs mer om provtagning och beställ ditt egenprov på 1177 Vårdguiden

Förhållningsregler vid familjekarantän Blekinge

Uppdaterad senast: 2020-12-01

När en person i ett hushåll är sjuk och har fått ett provsvar som visar att hen har covid-19 ska alla i hushållet, både sjuka och friska, bli kontaktade av vården och få förhållningsregler. Det är innebörden av de riktlinjer som beslutades av Folkhälsomyndigheten i förra veckan, och som brukar kallas för familjekarantän. Riktlinjerna har sedan anpassats till regionala förutsättningar.

Det är upp till varje region att ta fram riktlinjer som är anpassade till regionala förutsättningar. Från och med nu är det bland annat följande förhållningsregler som gäller i Blekinge när någon i ett hushåll visat sig ha covid-19:

 • Vuxna och barn: Du ska stanna hemma från arbete och skola och inte delta i sociala fritidsaktiviteter.

Förhållningsreglerna kan komma att uppdateras och därför uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad på Regions Blekinges hemsida.

Förhållningsregler, 1177.se

Vaccination mot covid-19

Uppdaterad senaste: 2021-01-27

Vaccinationen mot covid-19 är ett av redskapen för att bromsa pandemin. Den kan bidra till att färre blir svårt sjuka eller dör. Vaccinationen är också en väg tillbaka till en mer förutsägbar vardag.

När du tar del av information om vaccinationen ska du vara uppmärksam på att den är faktagranskad och säker. Icke kvalitetssäkrad information, desinformation och rykten sprids lätt i sociala medier. Var uppmärksam på vem som är källan till informationen och att den bygger på evidensbaserad eller vetenskaplig fakta.

Information om vaccination av covid-19, regionblekinge.se

Vad som gäller i Blekinge gällande vaccinering av covid-19, 1177.se

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.
Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats
Krisinformation.selänk till annan webbplats
Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
MSB.se, Myndigheten för samhällsskydd och bereskap

Andra språk/other languages

Uppdaterad senast: 2020-12-14

Public Health Agency of Sweden

Information in other languages, krisinformation.se

Teckenspråkstolkad information, krisinformation.se

Nyheter om covid-19 på flera språk, Sveriges Radios webbplats

Rädda barnen - Advice about corona for parents
(How to talk to children about corona in diffrent languages)

Information about covid-19 in five languages with pictures.
(Following languages; svenska, english, finnish, somali and arabic)

Skydda dig och andra från smittspridning

Uppdaterad senast: 2020-03-12

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Mer om hur kan skydda dig och andra finns att läsa på Skydda dig och andra från smittspridning, Folkhälsomyndigheten.

Här är några generella tips från 1177.se på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Stöd vid kris

Uppdaterad senast: 2020-05-12

Psykisk hälsa och covid-19

uppdragpsykiskhalsa.se finns samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Där finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.se
BRIS - Att prata med barn om corona-viruset
Rädda barnen - Advice about corona for parents

Vad kommunicerar vi?

Uppdaterad senast: 2020-04-28

Vid bekräftade fall inom Olofströms kommun omfattas all information om smittade eller sjuka av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna sig trygga i att personalen i kommunala verksamheter alltid följer de sekretessregler som finns.

Lämna klagomål på trängsel hos verksamheter som serverar mat och dryck

Uppdaterad senast: 2020-07-21

Om du upplever trängsel hos verksamheter som serverar mat och dryck kan du anmäla det till Miljöförbundet Blekinge Väst som har tillsynsansvar enligt den nya lagen från 1 juli.

Klagomål på trängsel, Miljöförbundet Blekinge Väst

Senast uppdaterad: 27 januari 2021