Covid-19 affischer att ladda ner gratis

Vi har tagit fram olika typer av material med budskap om vikten av att följa Folkhälsomyndighetens råd; att hålla avstånden, att du ska tvätta händerna, hosta i armvecket och stanna hemma om du känner symptom.

Olofströms kommun gör vad vi kan för att förse både kommuninvånare och medarbetare med rätt information och verktyg som stödjer och underlättar rätt beteende.

Här har vi samlat material som du kan ha nytta av i din verksamhet kopplat till pågående pandemi. Materialet är fritt fram för alla att använda i sammanhang där påminnelser om att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer behövs, som i föreningslokaler och andra utrymmen där folk vistas och möts.

Dekal 

Håll härtligt avstånd 

Skriv ut och sätt på golv, vägg, bord eller annan lämplig plats. 

Affischer

Håll avstånd (pdf)

Tvätta händerna på rätt sätt

Att hålla avstånd är att visa omtanke - flera olika språk

Affischerna är i pdf och går bra att ladda ner och skriva ut.

Information på olika språk

Länsstyrelserna, MSB, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram anslag till info- och reklamtavlor till köpcentrum och butiker med information på flera språk om att hålla avstånd för att minska smittspridningen av Coronaviruset.

Finns som kort film eller affisch med budskapet ”Att hålla avstånd är att visa omtanke” på åtta språk.

Språken är: svenska, pashto, dari, arabiska, albanska, ryska, polska, somaliska. Vill du använda i din verksamhet kan du ladda ner dem kostnadsfritt här.

Teckenspråkstolkad information

På krisinformation.se finns information på teckenspråk om covid-19.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020